New sessions

Hello, this is the place where I add new information and show
photos of completed sessions. I will also be presented
models and interviews with them. Bjackowski

plaza

Witam w tym miejscu dodaję nowe informację oraz pokazuję
zdjęcia ze zrealizowanych sesji. Będę też przedstawiał
modelki i wywiady z nimi. Bjackowski